Op zaterdag 11 augustus jl. vond in Kaalheide de finale van het Kerkraads Kampioenschappen Kruisboogschieten plaats.

De opening van deze kampioenschappen werden verricht door de voorzitter van de gast gevende schutterij.

Aan deze kampioenschappen namen deel de kruisboogschutterij St. Sebastianus Bleijerheide, St. Hubertus Kaalheide en St. Hubertus Haanrade.

De schietwedstrijden die over 3 rondes worden geschoten, de eerste wedstrijd vond in Haanrade plaats de 2e in Bleyerheide en de finale in Kaalheide.
Deze kampioenschappen worden over 6 ronden geschoten.

Het was een zeer spannende strijd daar de 3 teams aan elkaar gewaagd waren maar in de finale ronde waren de Haanradenaren niet tegen te houden daar ze niet minder dan 6 vol treffers op de “klap “ los lieten. En ze zo doende niet meer waren in te halen door de teams.

En zij zich dan ook terecht Kerkraads kampioen 2018 mogen noemen.

Het was een bijzondere dag voor de Haanraadse schutters daar de helft van de leden pas een ½ jaar lid van de vereniging zijn en dan dit ongekend resultaat behaalde.
Natuurlijk werd het behaalde resultaat tot in de kleine uurtjes gevierd in het verenigings lokaal Oad Haander waar de schutters werden opgewacht met een feestmaal en de nodige pilsjes gesponsord door de kastelein.

Bij de persoonlijke kampioenschappen ging het ook al niet anders daar Kees Rodermond de eerste plaats opeiste en John Rouschen 2e werd en Piet Rouschen de 3e plaats opeiste alle van St. Hubertus Haanrade

De uitslagen waren als volgt, bij de team Kampioenschappen ging de titel naar St. Hubertus Haanrade, 2e plaats St. Hubertus Kaalheide en 3eplaats St. Sebastianus Bleijerheide.

Kruisboogschutterij St.Hubertus Haanrade nieuwe stijl Kerkraadskampioen 2018 Kruisboogschieten