Historie

De Kruisboogschutters van Schutterij St. Hubertus Haanrade ademen traditie
Zij proberen verleden en toekomst harmonieus met elkaar te verbinden.
Waarbij de toekomst vast in het vizier van de verantwoordelijken ligt, terwijl het verleden door allen ten zeerste wordt gekoesterd.
Voor onze schutters is dit niet zomaar een uitspraak, maar een levensfilosofie!
Traditie is niet enkel het bewaren van de as maar ook het bewaken van de vlam!

 

Het begin

Omstreeks 1893 wordt in café Ploum aan de Meuserstraat 24 de eerste plannen gesmeed om te komen tot een kruisboogschutterij in Hahnrath, de naam die de buurtschap destijds droeg.
De heren Martin Lousberg, Jozef Ploum en Balthasar Ploum waren de initiatiefnemers.

Op 18 juni 1894 vond dan ook in café Ploum de oprichtingsvergadering plaats van de “Haanraadse Kruisboogschutterij”. Als naam werdt gekozen voor een combinatie tussen de patroonheilige der schutters
n.m.l St. Hubertus, en de buurt Haanrade.
Tot vandaag de dag staat de schutterij dan ook bekend onder de naam “Kruisboogschutterij Sint. Hubertus Haanrade”.
Verder moest een schietweide gezocht worden, inclusief een schietboom. Gekozen is toen voor een weiland langs de Meuserstraat en de Haanraderweg. In deze weide werd een houten schietboom geplaatst van circa 25 meter hoogte. Als schietmateriaal koos men voor een kleine kruisboog, die met een krik moest worden gespannen.
In 1895 werd tevens voor de eerste maal een schietwedstrijd gehouden.
De eerste koning van schutterij St. Hubertus Haanrade werd de heer Hub Ploum.
In de loop der jaren zouden nog vele koningen volgen.

Het Keizerschap

Tot heden heeft de schutterij nog geen Keizer in haar gelederen mogen opnemen.
Men dient dan ook 3 jaar achtereenvolgens schutterskoning van Haanrade te worden, hetgeen de voorwaarde is om zich de allereerste “SchuttersKeizer” van Haanrade te mogen noemen.
De volgende schutters hebben de mogelijkheid gehad om zich tot Keizer te laten kronen, echter zonder het gewenste resultaat……
Jos Ploum (1903/04),
Josepf Sauren (1911/12),
Franz Walraven (1959/60),
Peter van Reimersdahl (1975/76).
John Rouschen (2001/02).
En als laatste:
Sigi Bomberg (2006/07).

Vanaf 1916 staat op het koningszilver de naam Haanrade gegraveerd, in plaats van Hahnrath zoals reeds eerder vermeld deze buurtschap werd genoemd.
Sinds haar oprichting in 1894 was de schutterij gevestigd in café Ploum aan de Meuserstraat 24.
Dit heeft geduurd tot 1930. In dat jaar opende de heer Rouschen, die ook lid was van de schutterij, aan de Meuserstraat 38 een nieuw café, waarna de schutterij zijn intrek nam in dit café.
Het thans bekende café “Oad Haander” is nog steeds de thuishaven van de schutterij.

In 1932, heeft de schutterij bij de bouw van de H. Hartkerk een groot glas in lood raam aan de kerk geschonken.
Het raam heeft de afbeelding van St. Hubertus, de patroon van de schutterij

 

 

In de jaren van de Duitse bezetting mochten er geen schietwedstrijden worden gehouden.
Het 50-jarig bestaan in 1944 kon als gevolg daarvan geen doorgang vinden.
Pas 2 jaar later in 1946 kon uiteindelijk het 50-jarig bestaan gevierd worden.
Ter gelegenheid van dit gouden jubileum is besloten om uniformen aan te schaffen tot die tijd waren de schutters van Kruisboogschutterij St.Hubertus slechts herkenbaar aan hun schutterspet.
In de veertiger jaren werd de Limburgse bond van Schutterijen opgericht.
Bij deze bond waren aangesloten de Kruisboogschutterijen van Kaalheide; Bleierheide; Bocholtz; Eupen (Belgie ) en Haanrade.

Verder is sinds 1957 de Kruisboogschutterij ook aangesloten bij de Internationale Vereinigung der Armbrustschützen Deutschland-Holland.
Door deze bond worden regelmatig onderlinge schietwedstrijden gehouden.
Deze bond wordt gevormd door de volgende Kruisboogschutterijen;St.Hubertus Bardenberg ; Henricus Bocholtz ; St.Hubertus Niederbadenberg ;St.Hubertus Haanrade ;St.Salmanus Würselen;St.Martinus Kohlberg ; St.Hubertus Kaalheide
Bij toerbeurt mag elk jaar een aangesloten Kruisboogschutterij tijdens het bondsfeest als gastheer fungeren.Daarnaast organiseert deze bond voor de aangesloten verenigingen jaarlijks het Grenslandtoernooi voor de Koningen en Prinsen
De inzet van dit toernooi zijn de titels Grenslandkoning en Grenslandprins.

Vanaf 1894 wordt door Kruisboogschutterij St.Hubertus geschoten op de schietweide Gelegen aan de Haanraderweg en de Meuserstraat.
Tevens werd ter gelegenheid van het grensland Koningsschieten dat in 1986 door kruisboogschutterij St. Hubertus Haanrade werd georganiseerd het besluit genomen om een nieuwe schietmast met vangkorf te plaatsen.
Op Zondag 23 Augustus loste burgermeester Smeets het eerste schot op de nieuwe mast.
Om deze nieuwe mast te kunnen betalen zijn toendertijd stukjes mast symbolisch verkocht,
Voor fl.50,- kon men mede-eigenaar worden van een stukje mast.
De kruisboogschutterij heeft tot heden vele acties op touw gezet om op een gezonde financiële basis te kunnen functioneren.

In 2006 organiseerde schutterij St.Hubertus Haanrade een groots schuttersfeest namelijk de Bundesköniginnen Tag . Waarbij de vrouwen van de schutters worden geëerd, het was de eerste keer in de geschiedenis van dit feest dat het buiten Duitsland gevierd werd , duizenden schutters en honderden Koninginnen marcheerden door Kerkrade , het driedaagse festijn trok 35 tot 40 duizend toeschouwers naar de stad.

Tegen het einde van de vorige eeuw ontstond binnen de schutterij de behoefteaan een eigen clubhuis,
dankzij de inzet van diverse sponsors en de tomeloze inzet van vele vrijwilligers kan sinds 1996 Kruisboogschutterij St. Hubertus over een eigen clubhuis beschikken

Ook beschikt Kruisboogschutterij St. Hubertus over een zeer actief damescomité, een hechte groep “Sjutse vrung”, sympathisanten en sponsoren.
Mede dankzij hun medewerking heeft de Kruisboogschutterij het huidige peil kunnen bereiken waarbij men tracht dit peil elk jaar vast te houden of te verbeteren.