Bestuur van de Schutterij

Voorzitter:
John Rouschen
Secretaris/ Vice Voorzitter:
Penningmeester:
Bert Stegen
Webmaster:
Bert Stegen
Technische Commissie:
Kees Rodermond
Technische Commissie/Huishoudelijke Zaken:
Sancho Eussen
Huishoudelijke zaken:
Jelle van Balkom
Koning lopende Jaar:
Sancho Eussen