Bestuur van de Schutterij

 

Voorzitter:
John Rouschen
Secretaris/ Vice Voorzitter:
Ben Paulissen
Penningmeester:
Jos wehrens
2e Penningmeester/Webmaster:
Bert Stegen
Technische Commissie:
Kees Rodermond
Technische Commissie/Huishoudelijke Zaken:
Sancho Eussen

 

Huishoudelijke zaken:
Jelle van Balkom
Beschermheer:
Koning lopende Jaar:
Sancho Eussen